Tomaat Matias F1
   
  Geënte Tomaat met hoge ziektetolerantie
 

Tomaat Matias F1 geeft een zeer vroege, rijke oogst. Door haar sterke groei is ze zowel geschikt voor de teelt in serre als in open lucht. Het vruchtgewicht van Matias F1 bedraagt tussen 250 gram en 300 gram. De vruchten zijn groot, zeer smakelijk, aromatisch en snijvast.

Van nature is Matias F1 resistent tegen verschillende ziektes, nl. hoogresistent tegen Tomaten-mozaïek-virus, Tomaten-torrado-virus, Bladvlekkenziekte stam 1-5, Fusarium stam 0 en 1,Verticillium en aaltjes, intermediair resistent tegen Kurkwortel-ziekte.

   
  Waarom enten?
 

Niet alleen voor de professionele kweker, maar ook voor de hobbytuinier is de veredeling van tomaten op groeikrachtige en ziekteresistente onderstammen zeer interessant.

De planten groeien zowel onder glas als in openlucht duidelijk sneller, dragen langer vruchten en de oogst is duidelijk groter.

Dit is vooral belangrijk op plaatsen waar al tomaten gestaan hebben. Indien uw planten niet geënt zijn, dan is het aanbevolen slechts na 4 jaar op delzelfde plaats te planten. Er kunnen anders problemen ontstaan met kurkwortelziekte en aaltjesaantasting. Bij geënte planten is dit niet zo.

De belangrijkste redenen waarom geënte tomaten worden gebruikt is de resistentie van de onderstammen tegen bodemziekten, extra weerstand tegen Verticillium (bodemschimmel) en Pepinomozaïekvirus. De tomaten gaan sterker de zomer door, zodat de planten beter door een eventuele aantasting heengroeien.

Als onderstam gebruiken wij het ras Maxifort,dat resistent is tegen Tomatenmozaïekvirus, Fusarium 1 en 2, Fusariumvoetrot, Verticillium, plaag, kurkwortel en aaltjes. Vooral het hoge resistentieniveau tegen kurkwortel is van belang voor een hogere productie, een gemiddeld zwaardere vrucht en een betere kwaliteit. (De Ruiter Seeds - http://www.deruiterseeds.nl)

   
  De teelt
 

Belangrijk is dat de veredelingsplaats boven de aarde blijft.

Tomaten houden van een zonnige, beschutte standplaats.

De geënte planten moeten na het uitplanten een minstens even goede verzorging hebben als ongeënte planten. Er wordt nogal eens gedacht dat door de sterke groei van de onderstam de planten minder water nodig hebben. Kort na het uitplanten is dit echter zeker niet het geval.

Verdere teelttips:

http://home.scarlet.be/groenteninfo/tomaten.htm

http://users.skynet.be/hofmeester/teelten/tomaat.htm

   
  Tip
 

Laat een extra stengel groeien uit de eerste okselscheut. Op die manier kan je de opbrengst van de plant aanzienlijk verhogen. De onderstam is sterk genoeg om de meerproductie aan te kunnen.